Försäljnings- och leveransvillkor

1. Inledning
Nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller, såvida annat inte är skriftligt avtalat mellan säljare och köpare. Företag kan handla hos Hans Høj Lagerinventar A/S mot kontant betalning. I vår webshop kan man betala med följande kort ; Visa, Mastercard, Maestro og JCB.

2. Priser
Alla priser är i svenska kronor, ex. moms och frakt.

3. Offert
Endast skriftliga offerter är bindande. Alla offerter lämnas med förbehåll för mellanförsäljning och gäller 8 dagar från offertdatum.

4. Ägandeförbehåll
Äganderätten till levererade produkter tillkommer leverantören, till dess att dessa är tillfullo betalda av köpare.

5. Leverans

5.1 Leveranstid och risk
Leverans sker till köpares företagsadress eller efter avtal på angiven leveransadress. Alla leveranser, som ombesörjes av säljare med bil betingas av, att avlastningsstället är tillgängligt för lastbil på körbar väg. Köpare ansvarar för att bilen lossas omgående , och eventuell väntetid är på köpares ansvar och räkning. Leverans räknas vid flakkant, och risken för varan övergår samtidigt till köpare. Som utgångspunkt levereras inte någonting utan kvittering för mottagande. Leveranser som på köpares önskemål lämnas utan kvittering, är på köpares egen risk vid eventuella brister och/eller skador.

5.2 Fraktkostnader
Fraktkostnaderna följer vår speditörs prislista och dem informeras det om vid beställning.

5.3 Reklamation
Köpare skall vid leverans - och innan man kvitterar för mottagandet - kontrollera att korrekt antal har levererats, och att varorna är oskadade. Finns det skador på varorna eller svarar antalet inte till det, som står på följesedeln, skall köpare meddela detta skriftligt genom att skriva en anmärkning på följesedeln. Om köpare inte påtalar brister omedelbart i samband med leverans, kan köpare senare inte reklamera över brister och/eller transportskador.

6. Ångerrätt
Köpare har full ångerrätt i 14 dagar. Vid evt. retur skall köpare själv betala frakt samt eventuella returkostnader. Varor som skall returneras skall returneras oskadade och i original emballage. Köpare skall kontakta Hans Høj Lagerinventar A/S på email office@hhl.dk innan varorna skickas retur.

7. Betalning
Leveranser betalas kontant vid köp, och beloppet dras från kontot när varan skickas från lager. Transaktionsavgiften följer de av banker och kortföretag fastsatta avgifter. Leveranser, även delleveranser, betalas kontant vid köp, om inte annat är skriftligt avtalat. Köpares inköpsvillkor gäller endast under förutsättning av att köpare har erhållit skriftlig accept från HHL.

8. Produktinformation
Köpare ansvarar för att varan används i enlighet med bruksanvisningen, och att varan i sin helhet lämpar sig för köpares behov/användning.